ชั้นดินบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

บริเวณภาคกลางของประเทศไทย ปกคลุมด้วยชั้นดินเกิดเป็นที่ราบลุ่มในแอ่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นดินตะกอนเกิดจากการสะสมตัวของแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีอายุการทำงานมานานมาก ที่ราบลุ่มนี้มีเทือกเขาและภูเขาล้อมรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านตะวันตกถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาตะนาวศรี ด้านทิศเหนือถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาและที่ราบสูงภาคเหนือ ด้านตะวันออกถูกล้อมรอบด้วยที่ราบสูงโคราช ที่ราบลุ่มที่มีความยาวประมาณ 450 กิโลเมตร ทิศเหนือจรกจังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศใต้จรดอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการ ความกว้างตามแนวทิศตะวันตก-ทิศตะวันออก ช่วงความกว้างที่สุดอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการมีความกว้างประมาณ 250 กิโลเมตร ความกว้างน้อยที่สุดอยู่ที่จังหวัดชัยนาถมีความกว้างประมาณ 50 กิโลเมตร

แม่น้ำเจ้าพระยา

การเกิดตะกอนในที่ราบนี้ สันนิษฐานว่าเกิดมานานนับสิบล้านปีในช่วงสมัยโอซีนซึ่งต่อมามีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลอยู่หลายครั้ง ในขณะที่น้ำทะเลขึ้นสูงเม็ดตะกอนขนาดเล็กเท่าเม็ดดินเหนียว จะมีโอกาสตกตะกอน เมื่อน้ำทะเลลดลง โดยมีการสะสมดินตะกอนในแอ่งรูปประทุนหงายหรือซินไคล์น

จากหลักฐานทางธรนีวิทยาพบว่าการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินบริเวณแอ่งแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งหลังสุดอยู่ในช่วงตอนปลายสมัยไพลสโตซีน จนถึงสมัยปัจจุบัน คือสรุปคร่าวๆประมาณ 10 ,000 ปี ซึ่งหลักฐานประกอบในการพิจารณา คือ การพบสมอเรือเดินทะเลที่อยุธยา หรือตามภูเขาสูงๆที่พบเปลือกหอยฝังในหิน นอกจากนี้ในปี 2533 ยังพบเปลือกหอยจำนวนมากอยู่ใต้ระดับดินลึก 8 เมตร ที่วัดเจดีย์หอย อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

สภาพภูมิประเทศที่เกิดจากการสะสมตัวนี้มีระดับลดต่ำจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ขอบบนของที่ราบลุ่มบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์วัดได้ประมาณ 40 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์วัดได้ประมาณ 25 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลที่จังหวัดชัยนาถที่ถือเป็นปลายยอดของดินดอนสามเหลี่ยมวัดได้ประมาณ 18 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และจังหวัดอยุธยาวัดได้ 40เมตร เหนือระดับน้ำทะเลและที่กรุงเทพมหานครฯระดับถนนโดยเฉลี่ยวัดได้ 15 เมตร เหนือระกับน้ำทะเลแต่ในปัจจุบันนั้น จากข้อมูลอย่างไม่ทางการเป็นระดับที่อยู่ต่ำกว่านี้โดยปางจุดอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล

ผลการเจาะสำรวจชั้นหินดานส่วนใหญ่ กระทำในที่ราบลุ่มตอนล่าง พบว่าชั้นหินดาน(หินชนวน สลับกับ หินควอร์ตไซต์) อยู่ลึกจากผิวดินไม่สม่ำเสมอ ที่ปลายดินดอนสามเหลี่ยมจังหวัดชัยนาทความลึกของผิวดินของชั้นหินดานประมาณ 70 เมตร  ต่อมาจะมีระดับความลึกมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเจาะสำรวจมาทางทิศใต้(จังหวัด อยุธยา) บางแห่งอยู่งึกประมาณ 430 เมตร และในเขต กทม.หินดินดานอยู่ลึกกว่านี้

ดินที่วางทับบนหินดานที่ราบลุ่มแอ่งแม่น้ำเจ้าพระยานี้เป็นตะกอนที่อัดแน่นของดินเหนียว ทราย กรวดเป็นชั้นๆ ชั้นดินถัดมาที่มีอายุอ่อนกว่า ได้แก่ชั้นดินเหนียวอัดแน่น ส่วนตอนบนเป็นดินตะกอนเนื้อนิ่มในทะเลแทรกตัวหรือวางทับบนชั้นดินเหนียวอัดแน่น ชั้นดินที่อยู่ตอนบนสุดและอายุอ่อนสุดคือ ชั้นดินตะกอนบนพื้นดิน

ส่วนชั้นดินที่อยู่เหนือสุดใกล้ปากอ่าวไทยมีความหนาประมาณ 15-20 เมตรจากผิวดิน ชั้นดินนี้เป็นชั้นดินเหนียวนิ่ม ของชุด soft clay เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลปกคลุมอ่าวไทยบริเวณภาคกลางตั้งแต่จังหวัดชลบุรีไปจนถึงจังหวัดราชบุรี และขึ้นไปทางเหนือถึงจังหวัดอยุธยา อายุชั้นดินนี้ไม่เกิน 10,000 ปี ดินยังอยู่ในสภาพนิ่มถึงนิ่มมาก พร้อมที่จะไหลหรือยุบตัวได้เมื่อมีแรงมากระทำส่วนในเนื้อดินซึ่งมีปริมาณของน้ำที่ปนอยู่ในอัตราส่วนที่สูงมาก การทรุดตัวจึงไม่เกิดทันทีทั้งหมดโดยจะทรุดตัวเป็นระยะเวลานับเป็นปีขึ้นไปจึงเป็นชั้นดินที่สร้างปัญหาให้กับวิศวกรในปัจจุบัน

และที่น่าสังเกตว่าระดับของแอ่งดินเจ้าพะยา จะค่อยๆลดระดับจากทิศเหนือมาทางทิศใต้ อนุภาคตะกอนจากการกระทำของแม่น้ำในที่ราบลุ่มตอนล่างจะเป็นสารคอลลอยด์และดินเหนียวกับดินทรายแป้ง ในช่วงน้ำท่วนในแต่ละปีแม่น้ำเจ้าพระยาจะพัดพาตะกอนจำนวนมหาศาลมาปากอ่าว มีผลทำให้อ่าวไทยตื้นขึ้นทุกปี และบริเวณชายฝั่งก็เป็นโคลนเลน ปัญหาของตะกอนสะสมบริเวณปากดินดอนสามเหลี่ยม ก็เป็นสิ่งที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยต้องทำการแก้ไขอยู่ตลอดโดยการดำเนินการขุดลอกปากอ่าว เพื่อให้การเดินเรือสะดวกมากขึ้น

Mount Roraima เขาโรไรมา ภูเขายอดตัด เขตแบ่งดินแดน 3 ประเทศ

8
สิ่งที่จะนำเสนอ หากดูจากรูป อาจจะเหมือนรูปที่เอามาจากหนังหรือภาพยนตร์  Sci-Fi  แต่สิ่งนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาตินี้ที่มีอยู่จริงเป็นสิ่งที่สมบูรณ์และสวยงามเป็นอย่างมาก
เขาโรไรมารายล้อมไปด้วยสามประเทศที่แตกต่างกัน (เวเนซุเอลา บราซิล และกายอานา)  เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาพากาไรมา ของที่ราบสูงเทปุย ในทวีปเมริกาใต้
ที่มี เส้นขอบของภูเขาเป็นเส้นแบ่งพรมแดนมีทั้งสี่ด้านเป็นหน้าผาสูง 400 เมตร ในขณะที่ผนังหน้าผาที่มีความสามารถปรับขนาดได้มีทางลาดสำหรับขึ้นภูเขาเหมือนภูเขาธรรมดาทั่วไปและเป็นที่นิยมของนักปีนเขาที่มากประสบการณ์ (โดยปกติจะปรับขึ้นสองวัน)

แต่อย่างไรก็ตามภูเขานี่มีการเก็บค่าเข้าชมสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสความน่าประทับใจของธรรมชาติที่สวยงาม  เขาโรไรมาเป็นส่วนหนึ่งของเวเนซุเอลา มีขนาด 30,000 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งชาติคาไนมา, เป็นที่ตั้งของยอดเขาสูงสุดของประเทศ ในแถบกายอานา ไฮแลนด์
ภูเขาในช่วงนี้รวมทั้ง Roraima ได้รับการพิจารณาเป็นบางส่วนของการก่อตัวทางธรณีวิทยาที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักกันมีอายุถึงสองพันล้านปีที่ผ่านมา ฝนที่ตกบนภูเขาได้สร้างระบบนิเวศที่ไม่ซ้ำกันมีพืชหลายสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นเช่นหม้อข้าวหม้อแกงลิงกินเนื้อเป็นอาหารและในบริเวณภูเขายังมีน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย

บริเวณภูเขานี้ยังเป็นถิ่นฐานสำคัญของชนพื้นเมืองที่ก่อให้เกิดอารยะธรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินชีวิตะกลายเป็นตำนานและที่สำคัญยังมีสัตว์พื้นเมืองที่ไม่สามารถพบได้ในถิ่นอื่นและไม่คิดว่ามันจะยังคงมีชีวิตอยู่ได้จนถึงปัจจุบันเป็นความบันดาลใจในอีกหลายด้านทั้งในด้านนวนิยายของเซอร์อาเธอร์โคนันดอยล์ เรื่อง โลกที่หายไป และน้ำตกที่น่าทึ่งขนานนามว่า “พาราไดซ์ฟอลส์” และในปี 2009 ต้องการเขาสำรวจของสารคดีอื่นๆมากมาย
อีกทั้งภูเขานี้ยังสร้างแรง มีการสร้างภาพยนตร์พิกซาร์ขึ้นมา
หากพูดถึงเรื่องความงามของธรรมชาตินั้นไม่ต้องพูดถึง มีความสวยงามมาก จุดบนสุดของภูเขาเป็นวิวที่สวยงามในบางช่วงบางฤดูกาลสามารถมองเห็นเป็นทะเลหมอก หรือมองเห็นแมฆที่ลอยตัวอยู่เหมือนมองดูโลกจากด้านนอกหรือจุดบนสุดของโลกอีกด้วยสร้างความประทับใจรวมทั้งจินตนาการได้อย่างดี เป็นภูเขาที่ไม่เหมือนใครและมีความงดงามที่หาไม่ได้จากที่ไหนอีกด้วย

9

เปลี่ยนใหม่ หรือ รีบอร์นชิพ วิธีงานซ่อมโน๊ตบุ๊ค ของช่างสมัยใหม่

2
ยุคทองของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ จนทำให้ยุคของอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตขนาดใหญ่มีปริมาณการใช้ลดลง ซึ่งก็์คือ NOTE BOOK และ COMPUTER PC แต่ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นของคนทำงานส่วนมากที่ยังต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้อยู่ แต่ในด้านของผู้ประกอบการนั้นที่ให้บริการปรับปรุง และ ซ่อมแซมในสมัยนี้การซ่อมคอมนั้นไม่ใช่เรื่องยากในการเรียนและศึกษาค้นคว้า เพราะในสมัยนี้มีคลิปสอนตาม youtube facebook หรือการสอนฟรีออนไลน์นั้นมีมากมายสามารถศึกษาเริ่มต้นได้ด้วยตนเอง อีกทั้งค่าเรียนหากต้องการเข้าคอร์สการเรียนราคาไม่ได้แพงเลยซักนิด จึงทำให้มีช่างซ่อมเกิดขึ้นมากมายสวนทางกับปริมาณความต้องการใช้ หากเทียบไปซักประมาณ 4-5 ปีก่อนหน้านี้ขึ้นไป อาชีพช่างซ่อมโน๊คบุ๊ค พีซี เป็นอาชีพที่ดีมาก ค่าซ่อมจริงๆ เป็นค่าแรงล้วนๆ หากต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์บางส่วนจะมีค่าสินค้าตามราคาขายซึ่งในราคาขายก็มีกำไรอยู่ในส่วนนั้นด้วย บวกค่าแรงลงไปจึงถือว่าเป็นธุรกิจที่ดีมาก ในช่วง 5 ปีที่แล้ว คิดคร่าวๆว่าร้านซ่อมร้านหนึ่งลูกค้าตกวันละ 10 คน หรือมากกว่านั้นในร้าน ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทรับซ่อมขนาดใหญ่ ค่าซ่อมตัวตัวก็ไม่ใช่ว่าถูกตกกำไรตัวละ 500 บาท เป็นอย่างต่ำ จึงเป็นอาชีพที่ทำเงินได้อย่างมหาศาล แต่ด้วยเหตุผลนี้ เมื่อกลายเป็นอาชีพที่ทำกำไรดีก็ย่อมมีกระแสเกิดขึ้นในโลกธุรกิจนั้น คนจำนวนมากจึงหันมาทำธุรกิจนี้กันมากขึ้นเนื่องจากไม่ต้องมีการลงทุนอะไรมาก เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบธุรกิจหรือช่างซ่อมจึงเกิดการแข่งขันเกิดขึ้น เมื่อคนหันมาสนใจอาชีพนี้ และเมื่อมาถึงจุดๆหนึ่งเมื่อความต้องการในด้านอุปโภคของโน๊ตบุ๊คลดลงการใช้ลดน้อยลง ทำให้ปริมาณงานซ่อมลดลงด้วยเช่นกัน มีผลทำให้การทวีความรุ่นแรงของการแข่งขันสูงขึ้นตามไปด้วย ในการแข่งขันแย่งลูกค้าในด้านของราคา เมื่อมีการต่อรองราคาจนได้ราคาที่ถูกใจก็มักจะมีข้อแตกต่าง 2 ด้านกับผู้ที่ใช้บริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม นั่นคือหากได้ช่างดี ซื่อสัตย์ งานของท่านจะออกมาดี แต่ถ้าเจอช่างที่ไม่ดีงานของท่านจะออกมาดีแค่ใน 2-3 วันแรกเท่านั้น สิ่งที่อยากเตือนท่านให้ระวังคือในเรื่องของงานซ่อม ยกตัวอย่างง่ายๆที่หลายคนเจอคือ การเปลี่ยนชิพการ์ดจอ คือในกรณีชิพโน๊คบุ๊คเกิดการช็อค หรือเมนบอร์ดพังจนส่งผลเสียหายมาถึงตัวชิพ ซึ่งเป็นหัวใจหลักการทำงานของโน๊ตบุ๊ค หากท่านไปร้านซ่อม ช่างสมัยนี้มักจะถามท่านว่า จะเปลี่ยนชิพหรือจะซ่อม ความหมายของซ่อมคือ ซ่อมชิพการ์ดจอหรือพูดง่ายๆคือการรีบอร์นคือเอาของเสียมาทำใหม่ให้กลายเป็นของที่ใช้ได้ซึ่งราคาจะแตกต่างกันมากมาย การเปลี่ยนชิพคือเอาชิพตัวใหม่มาวางบนบอร์ด ราคาจะอยู่ที่ 3,000 – 4,500บาท หากราคาอยู่ต่ำกว่านี้ให้ควรระวังเป็นอย่างดี ว่าท่านอาจจะโดนรีบอร์นชิพมากกว่าการเปลี่ยน ซึ่งราคารีบอร์นชิฟ ราคาจะอยู่ที่700-1500 บาท และที่สำคัญราคานี้เป็นราคาค่าแรงล้วนๆ  ซึ่งในการกล่าวถึงของเราคือการรีบอร์น ท่านจะรู้ได้ยังไงว่าท่านตกลงทำการเปลี่ยนชิพและช่างทำการเปลี่ยนชิพให้ท่านใหม่ เพราะชิปที่เสียของท่านสามารถเอามารีบอร์นขาชิปเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง คือท่านไม่สามารถดูออกได้เลย ทางที่ดีเลือกร้านที่น่าเชื่อถือไว้ใจไว้เผื่อเครื่องเสียหายในระยะเวลาการประกัน หากย้อนถามว่าทำไมช่างต้องรีบอร์น คำตอบหลายท่านน่าจะรู้อยู่แก่ใจโดยไม่ต้องตอบคือ ประหยัดงบค่าใช้จ่าย เพราะชิพบางตัวเฉพาะต้นทุนมาก็ 800 บางตัว 1800 ก็ยังมีโดยจะเป็นตัวที่หายากๆ หากยากมากมากราคาเฉพาะทุนอาจขึ้นถึง 2000 อัพก็เป็นได้ การรีบอนด์จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ดีที่สุดสำหรับช่างซ่อม เพราะเป็นการไม่ต้องลงทุนอะไรเลย มีแต่ค่าแรงล้วนๆ แต่ไม่ส่งผลดีกับเราเลยแม้แต่นิด และเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดเฉพาะในวงการนี้เท่านั้น อาจเกิดกับงานซ่อมชนิดอื่นๆได้อีกเช่นกัน

นายลีกวนยู อดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร ได้เสียชีวิตลงแล้ว

ผู้ที่สร้างความเจริญรุ่งเรือง รวมทั้งพัฒนาให้ประเทศสิงคโปร ยังเป็นที่เคราพนับถืออย่างกว้างขวาง จะทั้งคนในประเทศ และ ต่างประเทศ และ ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ตลอด 31 ปี นาย ลี กวน ยิว (Lee Kuan Yew) ได้เสียชีวิตลงด้วยอายุ 91 ปี ลงในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ซึ่งเกิดมาจากอาการโรคปอดบวม และ ปอดติดเชื้อรุนแรง ซึ่งได้เข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลมาหลายสัปดาห์แล้ว โดยงานศพจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2558 ซึ่งจะมีการไว้อาลัย 1 อาทิตย์ และ ประเทศสิงคโปร ได้มีการลดธงครี่งเสา นายลีกวนยู เป็นบุคคลสำคัญของประเทศสิงคโปร เขานำพาสิงคโปรต่อสู้เพื่อเอกราช และ ชาวสิงคโปรมีความภาคภูมิใจ ในสิ่งที่เขาได้เคยทำอาจจะไม่มีใครสามารถเทียบเคียงเขาอีกเขาได้ก่อตั้งพรรคการเมืองชื่อ The People’s Action Party (PAP) ซึ่งได้เป็นรัฐบาลมาตั้งแต่ปี 1959 และได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก ซึ่งต่อมาประเทศสิงคโปรได้มีประวัติการแยกตัวออกจากประเทศมาเลเซีย ในปี 1965 (หรือ พ.ศ. 2508) และ จากคำพูดการให้สัมภาษณ์ของนายลี กวน ยิว กับ นิตยสาร นิวยอร์กไทม์ส เมื่อปี 2007 “We hnew that if we were just like our neighbours, we would die. We had to produce something which is different and better than what they have.” ซึ่งแปลได้ว่า “เรารู้ว่าถ้าเราทำอะไรเหมือนๆ เพื่อนบ้านของเรา เราจะตาย ดังนั้นเราต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่าง และ ดีกว่าที่พวกเขามี” ซึ่งจากประเทศเล็กๆ อีกทั้งยังไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ จึงจำเป็นต้องสร้างรูปแบบทางเศรษฐกิจ และ ทำการค้าการตลาดใหม่ จากการนำพาประเทศของเขา เขาได้พัฒนาการสร้างแรงงาน การศึกษา การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ให้กับประเทศ การเรียกการลงทุนจากต่างประเทศ และ เปิดประเทศให้เป็นศูนย์กลางการผลิต ศูนย์กลางการเงินที่สำคัญ

Lee Kuan Yew

โดยตามขอบรั้ว ขอบนอกของโรงพยาบาล The city-state’s main hospital ได้มีผู้คนนำดอกไม้มาวางไว้ เพื่อไว้อาลัย พร้อมทั้งมีผู้คนร้องไห้ และ แสดงความเสียใจ รวมถึง ผู้เฒ่า ผู้แก่ ก็ได้มาแสดงความเสียใจ เป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังมีหลายความเหตุ จากการปกครองของเขา ที่ได้ครอบงำสิงคโปร และดำเนินนโยบายหลายๆ อย่างด้วยมาตรการต่างๆ การปราบปราม การกำหนดอย่างเคร่งครัด และ เข้มงวด และมีบทลงโทษทันที แต่ก็มีประชาชนจำนวนมากที่ประทับใจในผลงานของเขา และมั่นใจในการให้อำนาจการปกครองที่เด็ดขาดแก่เขา ซึ่ง ในช่วงนี้ ไม่มีใครแน่ใจ ว่าทิศทางของประเทศสิงคโปรจะเป็นอย่างไรเมื่อไม่มีเขาแล้ว

เด็กทารกกับถุงเท้า : สอนภาษาอังกฤษ

baby and a sock

แม่ให้ลูกแอ๊ปเปิลสีแดงกับเด็กทารก เด็กทารกพยายามที่จะกินแอ็ปเปิล ปากของเขาเล็กมาก และ เขายังไม่มีฟัน พี่ชายของเขากินแอ็ปเปิล เด็กทารกร้องไห้ พี่ชายของเขาให้ลูกบอลสีน้ำเงินกับเด็กทารกเพื่อเล่นด้วยกัน ทารกยิ้ม พี่ชายเขาเอาลูกบอลไปจากเด็ก เขากลิ้งลูกบอลไปบนพื้น สุนัขสีน้ำตาลผสมขาวเก็บลูกบอลไป สุนัขขย้ำลูกบอล เด็กทารกร้องไห้อีกครั้ง พี่ชายไปอุ้มแมว เขาหยิบแมวมาวางบนเตียงกับเด็กทารก เด็กทารกดึงหางแมว แมวกระโดดลงจากเตียง สุนัขวิ่งไล่กัดแมว เด็กร้องไห้อีกครั้ง พี่ชายเอาถุงเท้าให้เด็กทารกจับ เด็กทารกเล่นกับถุงเท้า เด็กทารกมีความสุข

เรื่องนี้เป็นการเล่าเรื่องแบบในอดีต (past tense) ซึ่งเบี้องต้น ภาษาอังกฤษแบ่งได้ 3 รูปแบบหลักๆ คือ Past – เหตุการณ์ที่เกิดอดีต, Present – เหตุการณ์ที่เกิดในปัจจุบัน และ Future – เหตุการณ์ที่เกิดในอนาคต โดยประโยคแรก คือ ใช้คำว่า gave ซึ่ง gave เป็น verb ช่องสอง ของคำค่า give ซึ่งแปลว่า ให้ ประโยคที่สอง คำว่า tried ซึ่งเป็น verb ช่องสอง ของคำว่า try ซึ่งแปลว่าพยายาม

สำหรับคำศัพท์ที่น่าสนใจ

Baby เป็นเด็กทารก ถ้าโตขึ้นภาษาอังกฤษจะใช้ Child หรือ ย่อมาจาก Childen, Boy, Girl เมื่อโตขึ้นจะเป็น Teenage หรือ วัยรุ่น

Cry แปลว่า ร้องไห้ Cried (เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed) เป็นอดีตของความว่า Cry คำใกล้เคียงที่พบบ่อย Sad แปลว่า เศร้า, doleful แปลว่า เสียใจมาก, sorrowful แปลว่า เสียใจ, grievous แปลว่า เศร้าใจ, ทุกข์ใจ

Pick up แปลว่า เก็บ, รับ, ยกขึ้น และ อื่นๆ คำว่า pick แปลว่า เลือก, คัดสรร, หยิบ, เก็บ คำว่า pick off แปลว่า จิก, เด็ดออก, ดึงออก คำว่า Pick on แปลว่า เลือก คำว่า Pick out แปลว่า เลือกออก

Pull: ดีง, ลาก จะพบปล่อยที่ประตูตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่อีกด้าน จะมีคำว่า Push: ผลัก

pull : ดึงpush : ผลัก

Jump off: กระโดดออก, Jump over: กระโดดข้าม, Jump up: กระโดดขึ้น, Jump out of: กระโดดออกจาก คำที่ใกล้เคียงกับ Jump คือ Leap แปลว่า กระโดด ตัวอย่างสำนวนภาษาอังกฤษที่พบบ่อย jumped out of my skin แปลตรงๆ แปลว่า กระโดดออกจากผิวหนังตัวเอง ถ้าแปลให้ได้ความหมาย คือ ตื่นตนกตกใจเป็นอย่างมาก, ตัวอย่าง ”Then the plane started shaking and I nearly jumped out of my skin.” แปลว่า เมื่อเครื่องบินเริ่มสั่น ฉันตกใจเป็นอย่างมาก